Tuyên bố từ chối trách nhiệm

4 Th4, 2021 GameLuke Không có phản hồi

Thỏa thuận trang web Alice3d

Trang web Alice3d.Vn (“Trang web”) là một dịch vụ thông tin trực tuyến được cung cấp bởi Alice3d (“Alice3d.vn“), tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn với các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây.

Vui lòng đọc kỹ nội dung này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web. Bằng cách truy cấp hoặc sử dụng Alice3d, bạn đồng ý bị từ chối bởi các điều khiển và điều kiện được đặt bên dưới. Nếu bạn bị từ chối bởi các điều khoản và điều kiện này, bạn không thể truy cập hoặc sử dụng trang web. Alice3d.Vn có thể sửa đổi thỏa thuận này bất cứ lúc nào và các sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi đồng ý thỏa thuận đã sửa đổi trên trang web. Bạn đồng ý xem lại thoải thuận kỳ hạn để có được nhận thức về các sửa đổi nữa và việc truy cập liên tục hoặc sử dụng trang web của bạn sẽ được xác nhận độc quyền về thỏa thuận đã sửa đổi.

1. Bản quyền, Giấy phép và Đệ trình Ý tưởng.

Alice3d.vn không sở hữu nội dung hoặc bản quyền của nội dung được xuất bản trên trang web. Trong trường hợp có bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền của một cá nhân hoặc một công ty, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua trang DMCA của chúng tôi và chúng tôi sẽ xóa nội dung đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi. .Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có quyền lợi nào chống lại Alice3d.vn đối với bất kỳ hành vi bị cáo buộc hoặc vi phạm thực tế hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu nào trong các giao tiếp của bạn với Alice3d.

Các ấn phẩm, sản phẩm, nội dung hoặc dịch vụ được tham chiếu ở đây hoặc trên Trang web là nhãn hiệu hoặc dấu dịch vụ độc quyền của Alice3d.vn. Các tên sản phẩm và công ty khác được đề cập trong Trang web có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

2. Sử dụng Trang web.

Bạn hiểu rằng, ngoại trừ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được xác định rõ ràng là do Alice3d.Vn cung cấp, Alice3d.Vn không được vận hành, kiểm soát hoặc xác nhận bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên Internet theo bất kỳ cách nào. Ngoại trừ Alice3d.Vn – thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được xác định, tất cả thông tin, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web hoặc trên Internet nói chung là do các bên thứ ba cung cấp, không liên kết với Alice3d.Vn a. Bạn cũng hiểu rằng Alice3d.Vn không thể và không đảm bảo hoặc đảm bảo rằng các tệp có sẵn để tải xuống thông qua Trang web sẽ không bị nhiễm trùng hoặc vi rút, sâu, ngựa Trojan hoặc mã khác có đặc tính gây ô nhiễm hoặc phá hoại. Bạn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục và điểm kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn về độ chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra, và duy trì một phương tiện bên ngoài Trang web để tái tạo lại bất kỳ dữ liệu bị mất nào.

Trang web Alice3d.Vn cung cấp trang web và thông tin liên quan nguyên trạng và không thực hiện bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hay ngụ ý nào. Alice3d.Vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ chi phí hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ mọi giao dịch. Đó là trách nhiệm của bạn trong việc đánh giá độ chính xác, hoàn thiện và hữu ích cho tất cả các khai thác, tư vấn, dịch bụ, khai thác và các thông tin khác được cung cấp thông qua dịch vụ hoặc trên internet. Alice3d không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc có lỗi hoặc rằng những sai lầm trong dịch vụ sẻ được sửa chữa.

Bạn hiểu hơn rằng bản chất tinh khiết của inter net chứa một số vật liệu liên quan đến một số liệu có thể khai thác hoặc mang lại hiệu quả cho bạn. Việc bạn truy cập vào các tài nguyên là rủi ro của bạn. Alice3d.Vn không có sự kiểm soát và chấp nhận không chịu trách nhiệm nào đối với trò chơi nữa.

Trách nhiệm hữu hạn

TRONG MỌI SỰ KIỆN, Alice3d.Vn SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI (I) BẤT KỲ THIỆT HẠI BẤT CỨ, HẬU QUẢ HOẶC BẤT CỨ NÀO (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP, MẤT CHƯƠNG TRÌNH HOẶC THÔNG TIN VÀ NHỮNG THIỆT HẠI) PHÁT SINH VỀ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC GIAO DỊCH NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN DỊCH VỤ HOẶC TẢI XUỐNG TỪ DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ SỰ TRÌ HOÃN CỦA CÁC THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ NÀO. NGAY CẢ NẾU Alice3d.Vn HOẶC CÁC ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA NÓ ĐÃ ĐƯỢC THAM KHẢO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÓ, HOẶC (II) BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO CÓ THỂ PHÂN BIỆT CHO LỖI, SỨ MỆNH, HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC TRONG DỊCH VỤ VÀ / HOẶC VẬT LIỆU HOẶC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG DOWNLOAD. VÌ MỘT SỐ THỐNG KÊ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI HẬU QUẢ HOẶC SỰ CỐ, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. Ở CÁC TRẠNG THÁI NÀY, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA Alice3d.Vn ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỨC ĐỘ LỚN NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP. Alice3d.Vn không tuyên bố bất kỳ điều gì về bất kỳ trang web nào khác mà bạn có thể truy cập thông qua trang web này hoặc có thể liên kết đến Trang web này. Khi bạn truy cập một trang web không phải Alice3d.Vn, vui lòng hiểu rằng nó độc lập với Alice3d.Vn không có quyền kiểm soát nội dung trên trang web đó. Ngoài ra, một liên kết đến trang web Alice3d.Vn không có nghĩa là Alice3d.Vn xác nhận hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung hoặc việc sử dụng trang web đó. vui lòng hiểu rằng nó độc lập với Alice3d.Vn không có quyền kiểm soát nội dung trên trang web đó. Ngoài ra, một liên kết đến trang web Alice3d.Vn không có nghĩa là Alice3d.Vn xác nhận hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung hoặc việc sử dụng trang web đó. vui lòng hiểu rằng nó độc lập với Alice3d.Vn không có quyền kiểm soát nội dung trên trang web đó. Ngoài ra, một liên kết đến trang web Alice3d.Vn không có nghĩa là Alice3d.Vn xác nhận hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung hoặc việc sử dụng trang web đó.

3. Bồi thường.

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Alice3d.Vn vô hại, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp và bất kỳ nhà cung cấp thông tin bên thứ ba nào đối với Dịch vụ khỏi và chống lại mọi tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí, bao gồm cả luật sư hợp lý ‘ phí, phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận này (bao gồm hành vi cẩu thả hoặc sai trái) của bạn hoặc bất kỳ người nào khác truy cập Dịch vụ.

4. Quyền của bên thứ ba.

Các quy định của khoản 2 (Sử dụng Dịch vụ) và 3 (Bồi thường) là vì lợi ích của Alice3d.Vn và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp và bất kỳ nhà cung cấp thông tin bên thứ ba nào cho Dịch vụ. Mỗi cá nhân hoặc tổ chức này sẽ có quyền xác nhận và thực thi các điều khoản đó trực tiếp chống lại bạn thay mặt cho chính mình.

5.Term; Chấm dứt.

Thỏa thuận này có thể bị chấm dứt bởi một trong hai bên mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Các quy định của khoản 1 (Bản quyền, Giấy phép và Đệ trình Ý tưởng), 2 (Sử dụng Dịch vụ), 3 (Bồi thường), 4 (Quyền của Bên thứ ba) và 6 (Điều khoản khác) sẽ có hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.

6. điều khoản khác.

Tất cả Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Ấn Độ áp dụng cho các thỏa thuận được thực hiện và được thực hiện ở Ấn Độ. Bạn đồng ý rằng bất kỳ hành động pháp lý hoặc thủ tục nào giữa Alice3d.Vn và bạn cho bất kỳ mục đích nào liên quan đến Thỏa thuận này hoặc nghĩa vụ của các bên dưới đây sẽ chỉ được đưa ra tòa án liên bang hoặc tiểu bang có thẩm quyền tại Ấn Độ. Mọi nguyên nhân dẫn đến hành động hoặc khiếu nại mà bạn có liên quan đến Dịch vụ phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh khiếu nại hoặc nguyên nhân dẫn đến hành động hoặc khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động đó bị cấm. Việc Alice3d.Vn không yêu cầu hoặc buộc thực hiện nghiêm ngặt bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không được coi là sự từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc quyền nào. Quá trình ứng xử giữa các bên và thông lệ thương mại sẽ không sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của Hiệp định này. Alice3d.Vn có ​​thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Bất kỳ quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.

Comentarios cerrados.