Ước nguyện

24/04/2017

Là hệ thống vòng quay may mắn, có cơ hội nhận các trang phục và phụ kiện quý hiếm từ 3 – 6 Sao khi tham gia vòng quay.

Ước nguyện bao gồm:

1. Ngày&Đêm

 - Mua 1 lần 120 Kim cương

 - Mua 10 lần 1200 Kim cương

 - Nhận miễn phí một lượt sau 24h

 - Mua 10 lần chắc chắn nhận trang phục 6 sao

Ước Ngày&Đêm

2. Ma ám

Mua 1 lần 120 Kim cương

 - Mua 10 lần 1200 Kim cương

 - Nhận miễn phí một lượt sau 24h

 - Mua 10 lần chắc chắn nhận trang phục 6 sao

Ước Ma Ám

3. Bầu trời

 - Mua 1 lần 80 Kim cương

 - Mua 10 lần 720 Kim cương (Giảm 10%)

 - Nhận miễn phí một lượt sau 24h

 - Mua 10 lần chắc chắn nhận trang phục 6 sao

Ước Bầu Trời

4. Khu vườn

 - Mua 1 lần 3000 Vàng

 - Mua 10 lần 27000 Vàng (Giảm 10%)

 - Nhận miễn phí một lượt sau 8h

 - Mua 10 lần chắc chắn nhận trang phục 4 sao

Ước Khu Vườn