Shopping - Cửa hàng

25/04/2017

SHOP - CỬA HÀNG Là nơi mua các trang phục, phụ kiện trang bị tùy chọn cho nhân vật Alice. Sử dụng tiền Vàng hoặc Kim cương để giao dịch.

• Vàng: Có thể nhận được khi vượt ải, làm nhiệm vụ, thành tựu, quà xếp hạng thi đấu hoặc đổi Kim Cương

• Kim cương: Có thể nhận được từ nhiệm vụ, thành tựu, quà xếp hạng thi đấu hoặc Nạp thẻ.

Tiền Vàng và Kim cương

Từ giao diện chính của trò chơi nhấn vào Shopping -> Shop quần áo để mua đồ nhé.

Vào Shop quần áo

Giao diện Shop quần áo

Chúc bạn shopping vui vẻ nhé ^^