Shop danh dự

25/04/2017

Shop danh dự khác với Shop quần áo. Shop này bán những trang phục, phụ kiện quý hiếm từ 5-6 sao. Chỉ dùng điểm danh dự để đổi.

• Điểm danh dự: Nhận được từ Quà Xếp Hạng thi đấu, đóng góp đồ trong Shop danh dự.

Từ giao diện chính của trò chơi nhấn vào Shopping -> Shop danh dự.

Vào Shop danh dự

Dùng Điểm danh dự để đổi các món đồ quý hiếm tùy chọn.

Đổi điểm danh dự

Chọn tab “Góp” trong Shop danh dự để mở giao diện đóng góp. Đóng góp sẽ tiêu hao món đồ bạn chọn, món đồ cấp Sao càng cao nhận càng nhiều Điểm danh dự. Mỗi ngày tối đa 5 lượt (Có thể tăng theo cấp VIP).

Góp trang phục nhận Điểm danh dự

Ngoài ra, quà xếp hạng Thi đấu cũng nhận thưởng rất nhiều Điểm danh dự hàng ngày, hàng tuần. Vị trí xếp hạng càng cao thưởng càng lớn!.

Quà xếp hạng nhận Điểm danh dự